Data wydarzenia: 20-10-22

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy  


Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, przekazanym przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu RP z 7 października 2022 r. (znak: BPS.DKS.KU.0401.24.2022) opiniuje go negatywnie.

projekt