Data wydarzenia: 01-04-22

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

 

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (UD244), przekazanego przy piśmie sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 22 marca 2022 r. (znak:
DLPK-II.461.1.2022), nie zgłasza uwag.

projekt