Data wydarzenia: 19-11-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej powoływanych do przygotowania i przeprowadzania egzaminu referendarskiego.

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia członków zespołu egzaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej powoływanych do przygotowania i przeprowadzania egzaminu referendarskiego, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 16 listopada 2021 r. (znak: DLUS-I.469.5.2021), opiniuje go bez uwag.

projekt