Data wydarzenia: 19-11-21

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy.

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy, przekazanym przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2021 r. (znak: BPS.DKS.KU.0401.33.2021), nie zgłasza do niego uwag.

projekt