Data wydarzenia: 10-09-21

w przedmiocie publicznych wypowiedzi kwestionujących konstytucyjne umocowanie Krajowej Rady Sądownictwa oraz powołań sędziowskich dokonywanych
na wniosek obecnej Rady

Krajowa Rada Sądownictwa z niepokojem obserwuje pojawiające się w przestrzeni publicznej wypowiedzi polityków, także i sędziów żądające wyciągnięcia daleko idących konsekwencji służbowych wobec sędziów, którzy otrzymali rekomendację
od urzędującej Krajowej Rady Sądownictwa.

Tego rodzaju deklaracje godzą nie tylko w sferę służbową wynikającą z wykonywania zawodu w zakresie niezawisłości i niezależności sędziego, praw pracowniczych, ale również w sferę prywatną.

Krajowa Rada Sądownictwa zwraca się do wszystkich uczestników debaty publicznej o umiar w publicznym formułowaniu ocen i zaniechanie podejmowania prób mających znamiona wywierania nacisku oraz niepodważanie porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach którego funkcjonuje Krajowa Rada Sądownictwa.  

Rada przypomina sędziom o treści § 4, § 5 ust. 1 oraz § 16 Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Sędziów i Asesorów Sądowych, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 16/2003 Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 19 lutego 2003 r., ze zmianami. W ocenie Rady zachowania sędziów naruszające wskazane wyżej przepisy stanowią uchybienie godności urzędu.