Data wydarzenia: 10-09-21

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej

            Rada opiniuje projekt, przekazany przy piśmie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z 12 sierpnia 2021 r. (znak: DP/021/37/2021/as), bez uwag.