Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie podjęta 5 września 2016 r.:

„W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Krakowie w całości popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.”

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu podjęta 8 września 2016 r.:

„Zebranie Sędziów Sądu Rejonowego Poznań - Grunwald i Jeżyce w Poznaniu wyraża poparcie dla uchwał podjętych w dniu 3 września 2016 r. na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich.”

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Bydgoskiego popierającą trzy uchwały Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich obradującego 3 września 2016 r. w Warszawie została podjęta 9 września 2016 r. w obecności 75 sędziów przy jednym głosie przeciwnym.

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Poznańskiej podjęta 12 września 2016 r.:

„Zgromadzenie Ogólne Apelacji Poznańskiej popiera uchwały Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów polskich, który odbył się 3 września 2016 r. w Warszawie, a Uchwałę nr 1 Kongresu przyjmuje za własną.”

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Szczecińskiej podjęta 12 września 2016 r.:

„W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Szczecińskiej w całości popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.”

 

Uchwała Zgromadzenia Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie podjęta 15 września 2016 r.:

„W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie w całości popiera uchwały podjęte na nadzwyczajnym Kongresie Sędziów polskich w dniu 3 września 2016 r.”

 

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego we Wrocławiu popierająca uchwały przyjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich została przyjęta 15 września 2016 r.

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie podjęta 16 września 2016 r.:

„Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie powodowane troską o poszanowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w całości aprobuje i popiera uchwały przyjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich, który odbył się w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.”

 

 Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Koninie podjęta 19 września 2016 r.:

„Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Koninie w całości popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.”

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze podjęta 19 września 2016 r.:

„W trosce i poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Zielonej Górze w pełni popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.”

 

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach podjęta 19 września 2016 r.

"W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Katowicach w całości popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie."

 

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Gdańskiej popierająca uchwały przyjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich została przyjęta 23 września 2016 r.

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Kaliskiego podjęta 23 września 2016 r.:

„W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Kaliskiego w całości popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.”

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Koszalińskiego podjęta 23 września 2016 r.:

„Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Koszalińskiego, mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich wyrażone w trzech uchwałach z dnia 3 września 2016 r.”

 

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie podjęta 26 września 2016 r.:

„W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Szczecinie w całości popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.”

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu podjęta 27 września 2016 r.:

„W trosce o zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Radomiu w całości popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.”

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu podjęta 30 września 2016 r.:

„W trosce i poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Elblągu w pełni popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.”

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Rzeszowskiej podjęta 3 października 2016 r.:

„Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Rzeszowskiej powodowane troską o poszanowanie zasad demokratycznego państwa prawnego, trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, dając także wyraz solidarności z sędziami tureckimi, w całości aprobuje i popiera uchwały przyjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich z dnia 3 września 2016 r., jak również uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wypowiedzi wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie w dniu 9 września 2016 r. jako uchybiającej godności sprawowanego przez niego mandatu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełnionej funkcji w Ministerstwie Sprawiedliwości.”

 

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu podjęta 7 października 2016 r.:

„Zgromadzenie Ogólne Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Przemyślu w trosce o poszanowanie zasad demokratycznego państwa prawnego, trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, dając także wyraz solidarności z sędziami tureckimi, w całości aprobuje i popiera uchwały przyjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich z dnia 3 września 2016 r., jak również uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 16 września 2016 r. w sprawie wypowiedzi wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego na rozprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie w dniu 9 września 2016 r. jako uchybiającej godności sprawowanego przez niego mandatu posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz pełnionej funkcji w Ministerstwie Sprawiedliwości.”

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Słupskiego podjęta 7 października 2016 r.:

„Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Słupskiego zwołane z inicjatywy członków Zgromadzenia i obradujące przy udziale wszystkich zainteresowanych sędziów okręgu słupskiego – w trosce o zachowanie zasad demokratycznego państwa prawnego, w tym głównie zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezależności sędziów – popiera wszystkie uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w Warszawie w dniu 3 września 2016 r.”

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej przyjęta 7 października 2016 r.:
„W trosce i poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej w pełni popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 roku w Warszawie.”


Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądów Okręgu Włocławskiego przyjęta 7 października 2016 r.:
„W trosce o zachowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądów Okręgu Włocławskiego w całości popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 roku w Warszawie.”

 Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Białostockiej podjęta 10 października 2016 r.:

„W trosce i poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów  Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Białostockiej w pełni popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.”

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Sieradzu przyjęta 14 października 2016 r.:
„W trosce i poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Sieradzu w pełni popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 roku w Warszawie.”

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej podjęta 14 października 2016 r.:

„W poczuciu troski o konstytucyjne wartości prawa będące gwarancją poszanowania dobra Rzeczypospolitej Polskiej i jej Obywateli, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Krakowskiej w pełni popiera uchwały podjęte w dniu 3 września 2016 r. na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w Warszawie.”

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego podjęta 14 października 2016 r.:
„Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Gliwickiego Okręgu Sądowego, mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich wyrażone w uchwałach z dnia 3 września 2016 r.”

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Poznaniu popierająca trzy uchwały przyjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich została przyjęta 17 października 2016 r.

 

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej podjęta 24 października 2016 r.:

„Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej w trosce o poszanowanie zasad demokratycznego państwa prawa, niezależności sądów i niezawisłości sędziów w pełni popiera i aprobuje uchwały przyjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r., a także uchwałę Krajowej Rady Sądownictwa nr 643/2016  z dnia 16 września 2016 r. w sprawie zagrożenia niezawisłości sędziowskiej oraz podziela stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 15 września 2016 r. w sprawie odmowy powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów przedstawionych przez Krajową Radę Sądownictwa z wnioskiem o powołanie na stanowiska sędziowskie.”

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej podjęta 24 października 2016 r.:

„W trosce o zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej w całości popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 r. w Warszawie.”

 

Uchwała Zebrania Sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie podjęta 27 października 2016 r.:

„Zebranie Sędziów Sądu Okręgowego w Lublinie, mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich wyrażone w uchwałach podjętych w dniu 3 września 2016 r."

 

Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach z 28 listopada 2016 r.:
„Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Kielcach powodowane troską o poszanowanie w Rzeczypospolitej Polskiej zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w całości aprobuje i popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich, który odbył się w dniu 3 września 2016 roku w Warszawie.”


Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Apelacji Łódzkiej podjęta 28 listopada 2016 r.:
„W trosce i poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zgromadzenie Ogólne Sędziów Apelacji Łódzkiej w pełni popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 roku w Warszawie.”

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Ostrołęce podjęta 2 grudnia 2016 r.:
„Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Okręgowego w Ostrołęce, mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich wyrażone w uchwałach podjętych w dniu 3 września 2016 r.”

 Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z 8 grudnia 2016 r.:
„W trosce i poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 roku w Warszawie.”


Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku z 12 grudnia 2016 r.:
„Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Białymstoku w trosce i poczuciu odpowiedzialności za zachowanie w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości w pełni popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 roku w Warszawie.”


Uchwała Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 12 grudnia 2016 r.:
„Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Gdańsku mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich wyrażone w uchwałach podjętych w dniu 3 września 2016 r.”


Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie z 16 grudnia 2016 r.:
„Zgromadzenia Ogólnego Sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Tarnowie mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich wyrażone w uchwałach podjętych w dniu 3 września 2016 r.”

Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Opolskiego przyjęta 9 stycznia 2017 r.:
„Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Opolskiego mając na uwadze konieczność zachowania w Polsce zasad demokratycznego państwa prawnego, a zwłaszcza zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, w pełni popiera stanowisko Nadzwyczajnego Kongresu Sędziów Polskich wyrażone w uchwałach podjętych w dniu 3 września 2016 r.”


Uchwała Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach przyjęta 10 stycznia 2017 r.:
„Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Suwałkach w o zachowanie zasad demokratycznego państwa prawnego, a w szczególności zasad trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości, w pełni popiera uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w dniu 3 września 2016 roku w Warszawie.”