Przewodnicząca Rady

Dagmara Pawełczyk-Woicka, prawnik, sędzia, Przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa.
Urodzona 5 października 1970 roku w Krynicy-Zdroju. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1997 roku ukończyła etatową aplikację i złożyła egzamin sędziowski. Od 1998 asesor sądowy , a od 2000 r. sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa - Podgórza w Krakowie. Początkowo orzekała w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, a od 2004 r. w Wydziale Cywilnym. W 2020 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Krakowie. Orzeka w II Wydziale Cywilnym Odwoławczym. Od 2018 roku Prezes Sądu Okręgowego w Krakowie.

Delegowana do Ministerstwa Sprawiedliwości od 20 listopada 2006 r. do 31 grudnia 2008 r. i od 15 lutego 2016 r. do 8 stycznia 2018 r., gdzie uczestniczyła, m.in., w pracach nad zmianami w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, które przywróciły instytucję asesora sądowego oraz nad nowelizacją ustawy o ustroju sądów powszechnych.

Członek Krajowej Rady Sądownictwa w l. 2018-2022 (I kadencja).

Absolwentka (2009 r.) studiów podyplomowych w PAN z zakresu prawa cywilnego.
Członek Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (od 2017 r. do 12 lutego 2021 r. w związku ze złożoną rezygnacją).
W l. 2000 - 2018 członek SSP Iustitia, wiceprezes oddziału krakowskiego Stowarzyszenia w l. 2009 -16.

Uchwałą Sejmu RP z 12 maja 2022 r. została ponownie wybrana w skład Krajowej Rady Sądownictwa na czteroletnią kadencję, która rozpoczęła się 13 maja 2022 r. Od 24 maja 2022 r. pełni funkcję Przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa.