Wypowiedzi członków Rady, które są przytaczane w protokołach posiedzeń komisji KRS wyrażają ich indywidualne poglądy. Wystąpienia te nie reprezentują oficjalnego stanowiska Krajowej Rady Sądownictwa ani tych komisji.
Rada zajmuje oficjalne stanowisko dotyczące reform wymiaru sprawiedliwości oraz innych zmian w prawie w opiniach o projektach aktów normatywnych, przyjmowanych na posiedzeniach plenarnych.
                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                 sędzia Leszek Mazur