Data wydarzenia: 30-10-20

w przedmiocie projektu ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, przekazanego przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej z 14 października 2020 r. (znak: BPS.DKS.KU.0401.44.2020), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt