Osoby zainteresowane kandydowaniem mogą przesyłać zgłoszenia do MSZ (lub składać je osobiście w Biurze Podawczym) w terminie do dnia 6 listopada 2020 r. Decyduje data wpływu do MSZ. Więcej informacji pod adresem:

http://www.gov.pl/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc