W związku z zagrożeniem epidemiologicznym tryb pracy członków Rady podczas posiedzeń plenarnych uległ zmianie. Obecnie obrady odbywają się w dwóch salach, a część członków Rady pracuje w trybie zdalnym. Nowy tryb pracy Rady wymaga zainstalowania nowego oprogramowania informatycznego do transmisji i nagrywania obrad. Ze względu na procedury przetargowe, bezpieczeństwo oraz ochronę systemów informatycznych, wciąż trwają intensywne prace wdrożeniowe nowego oprogramowania. Z tego powodu posiedzenie Rady w dniach 21-24 lipca 2020 r. nie będzie transmitowane przez internet. Mamy nadzieję, że będzie to ostatnie posiedzenie Rady bez możliwości publicznego śledzenia obrad.

Podstawa prawna: art. 31zzg ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.