W związku z wprowadzaniem nowego oprogramowania, które pozwala na obrady plenarne Krajowej Rady Sądownictwa w trybie zdalnym, posiedzenie Rady w dniach 7-10.07. 2020 r. nie będzie transmitowane przez Internet.
Podstawa prawna: art. 31 zzg ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.