Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 22 - 24 kwietnia 2020 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów.

22 - 24 kwiernia 2020