Niezwłocznie po ogłoszeniu decyzji o zamknięciu szkół (w środę, 11.03 2020 r. w godzinach południowych) została podjęta decyzja, że od czwartku, 12.03.2020 r., czyli od pierwszego dnia ograniczenia działalności szkół, pracownicy Biura KRS, którzy opiekują się dziećmi, mogą pracować zdalnie.

Po zakończeniu obrad plenarnych, 12.03.2020 r., czyli w kolejnym dniu posiedzenia Rady, Prezydium KRS zobowiązało Przewodniczącego KRS do przerwania tego posiedzenia i ograniczenia do minimum działalności Biura KRS. Decyzja ta była podyktowana przede wszystkim bezpieczeństwem pracowników Biura KRS i członków Rady, jak również koniecznością zapewnienia opieki nad dziećmi.

Uwzględniono przy tym rekomendację Szefa KPRM, który tego samego dnia zalecał, by kierować pracowników sektora publicznego do pracy zdalnej. W tym czasie nie było żadnego potwierdzonego przypadku koronawirusa ani nawet podejrzenia zakażenia u żadnej z osób przebywających w siedzibie KRS.

Kierownicy poszczególnych jednostek Biura, 12.03.2020 r., wydali polecenie wykonywania pracy zdalnej przez większość pracowników. Zawieszono również przyjmowanie interesantów w siedzibie Rady. Na stronie internetowej www.krs.pl natychmiast ukazała się informacja o tym. W piątek, 13.03.2020r., w Biurze KRS byli obecni nieliczni pracownicy oraz kilkoro członków KRS.

Dopiero w niedzielę 15.03.2020 r. ok. godz. 16.00 Przewodniczący KRS otrzymał telefonicznie informację o zakażeniu koronawirusem sędziego, jednego z członków KRS. Natychmiast przekazał tę informację Szefowi Biura, który polecił ustalić, które osoby miały bezpośredni kontakt z zakażonym. Jeszcze tego samego dnia (w niedzielę), poproszono pracowników (mailem lub telefonicznie) o oświadczenie, czy mieli bezpośredni kontakt z zakażonym. Zostali także poinformowani o zalecanym sposobie działania (czyli m.in. poddaniu się dobrowolnemu odosobnieniu, zgodnie z informacjami zawartymi na rządowym portalu internetowym dotyczącym pandemii). Informację tę przekazano również członkom KRS.

Z dostępnych informacji wynika, że niektórzy pracownicy na własną rękę zgłosili się do Państwowej Inspekcji Sanitarnej („Sanepidu”). Natomiast w poniedziałek, 16.03.2020 r., została przekazana do Sanepidu lista pracowników, którzy mieli kontakt z zakażonym oraz lista członków KRS. Z informacji, które napływają do Biura wynika, że Państwa Inspekcja Sanitarna kontaktuje się telefonicznie z poszczególnymi pracownikami Biura KRS i informuje o objęciu ich dwutygodniową kwarantanną.

Wszelkie procedury związane z bezpieczeństwem pracowników i członków KRS były uruchamiane niezwłocznie po otrzymaniu stosownych informacji i zgodnie z rekomendacjami odpowiednich służb.