Data wydarzenia: 12-03-20

Projekt
PORZĄDEK OBRAD
KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA
w dniach 10-13 marca 2020 r.
10 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
11 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
12 marca – godz. 10:00 – sala posiedzeń KRS
13 marca – godz. 09:00 – sala posiedzeń KRS


1. Przyjęcie porządku obrad w dniach 10-13 marca 2020 r.;
2. Sprawy z posiedzenia Prezydium KRS;
3. Informacje i komunikaty;
4. Opinie i stanowiska do projektów aktów normatywnych:
4.1. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych;
4.2. Propozycja opinii w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (druk senacki nr 50);
4.3. Propozycja opinii w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (B 489);
4.4. Propozycja opinii w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego;
4.5. Propozycja opinii w przedmiocie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie własności w Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego;
5. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów;
6. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu etyki zawodowej sędziów;
7. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu wizytacji i lustracji;
8. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach skarg;
9. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych;
10. Informacje i propozycje rozstrzygnięć w sprawach z zakresu reformy wymiaru sprawiedliwości;
11. Cofnięcia zgłoszeń;
12. Wnioski o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego:
ODROCZONE:
12.1. SR w Lidzbarku Warmińskim MP z 2019 r., poz. 578 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.2. SO w Gdańsku MP z 2019 r., poz. 714 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.3. SR w Grójcu MP z 2019 r., poz. 670 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.4. SR w Kozienicach MP z 2019 r., poz. 415 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.5. SR w Radomiu MP z 2019 r., poz. 698 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.6. SR w Radomiu MP z 2019 r., poz. 667 (1 kandydat na 2 miejsca);
12.7. SR w Kaliszu MP z 2019 r., poz. 415 (2 kandydatów na 1 miejsce);
NOWE:
12.8. SR dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu MP z 2019 r., poz. 1124 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.9. SR w Nysie MP z 2019 r., poz. 415 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.10. SA w Białymstoku MP z 2019 r., poz. 698 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.11. SO w Białymstoku MP z 2019 r., poz. 479 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.12. SO w Łomży MP z 2019 r., poz. 578 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.13. SR w Wysokiem Mazowieckiem MP z 2019 r., poz. 770 (11 kandydatów na 1 miejsce);
12.14. SO w Olsztynie MP z 2019 r., poz. 415 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.15. SO w Olsztynie MP z 2019 r., poz. 227 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.16. SO w Olsztynie MP z 2019 r., poz. 578 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.17. SO w Olsztynie MP z 2019 r., poz. 54 (2 kandydatów na 1 miejsce);
12.18. SR w Elblągu MP z 2019 r., poz. 581 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.19. SR w Elblągu MP z 2019 r., poz. 479 (6 kandydatów na 2 miejsca);
12.20. SR w Nowym Mieście Lubawskim MP z 2019 r., poz. 479 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.21. SR dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie MP z 2019 r., poz. 227 (4 kandydatów na 1 miejsce);
12.22. SO w Lublinie MP z 2019 r., poz. 479 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.23. SO w Lublinie MP z 2019 r., poz. 667 (2 kandydatów na 2 miejsca);
12.24. SO w Siedlcach MP z 2019 r., poz. 578 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.25. SO w Zamościu MP z 2019 r., poz. 581 (3 kandydatów na 2 miejsca);
12.26. SO w Koszalinie MP z 2019 r., poz. 415 (6 kandydatów na 2 miejsca);
12.27. SO w Koszalinie MP z 2019 r., poz. 581 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.28. SO w Szczecinie MP z 2019 r., poz. 479 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.29. SO w Szczecinie MP z 2019 r., poz. 714 (1 kandydatów na 2 miejsca);
12.30. SO w Szczecinie MP z 2019 r., poz. 770 (2 kandydatów na 3 miejsca);
12.31. SO w Szczecinie MP z 2019 r., poz. 807 (1 kandydat na 1 miejsce);
12.32. SR Szczecin-Centrum w Szczecinie MP z 2019 r., poz. 770 (8 kandydatów na 4 miejsca);
12.33. SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie MP z 2019 r., poz. 770 (5 kandydatów na 2 miejsca);
12.34. SR w Choszcznie MP z 2019 r., poz. 698 (3 kandydatów na 1 miejsce);
12.35. WSO w Warszawie MP z 2019 r., poz. 4 (3 kandydatów na 1 miejsce);
PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY:
12.36. SO w Gdańsku MP z 2018 r., poz. 274;
12.37. SO w Warszawie MP z 2018 r., poz. 291;
SĄDY POWSZECHNE PO SN:
12.38. SO w Ostrołęce MP z 2018 r., poz. 283 (1 kandydat na 0 miejsc);
12.39. SO w Elblągu MP z 2018 r., poz. 443 (5 kandydatów na 2 miejsca);
12.40. SA w Katowicach MP z 2018 r., poz. 323 (3 kandydatów na 3 miejsc);
12.41. SO w Kielcach MP z 2018 r., poz. 377 (1 kandydat na 1 miejsce);
ZASTRZEŻENIA:
12.42. SO w Gdańsku MP z 2020 r., poz. 28;
13. Oświadczenie woli dalszego zajmowania stanowiska;
14. Odwołania od podziału czynności sędziów i asesorów;
15. Stwierdzenie daty przejścia w stan spoczynku;
16. Wnioski o przeniesienie sędziów w stan spoczynku;
17. Przyjęcie Protokołu:
-Nr 4/2020 z posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa w dniach 18-21 lutego 2020 r.;
18. Wybór Wiceprzewodniczącego KRS;
19. Projekt stanowiska dotyczącego odpowiedzi na wystąpienie ENCJ z 21.02.2020 r.;
20. Wolne wnioski.


PORZĄDEK OBRAD MOŻE BYĆ UZUPEŁNIONY


kolejne posiedzenia Prezydium KRS:
30 marca 2020 r. godz. 11:00
20 kwietnia 2020 r. godz. 11:00
11 maja 2020 r. godz. 11:00
25 maja 2020 r. godz. 11:00
15 czerwca 2020 r. godz. 11:00
6 lipca 2020 r. godz. 11:00
27 lipca 2020 r. godz. 11:00


kolejne posiedzenia plenarne KRS:
31 marca – 3 kwietnia 2020 r. od godz. 10:00
21–24 kwietnia 2020 r. od godz. 10:00
12–15 maja 2020 r. od godz. 10:00
26–29 maja 2020 r. od godz. 10:00
16–19 czerwca 2020 r. od godz. 10:00
7–10 lipca 2020 r. od godz. 10:00
28–31 lipca 2020 r. od godz. 10:00