Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 25 października 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 1139 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie;
  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kłodzku;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Świdnicy;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żaganiu.