Krajowej Rady Sądownictwa informuje, że w dniu 13 października 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 1112 ukazało się Obwieszczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wolnych stanowiskach sędziego w Sądzie Najwyższym

Liczba wolnych stanowisk sędziego Sądu Najwyższego przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach Sądu Najwyższego wynosi:

1) 3 stanowiska w Izbie Cywilnej;

2) 1 stanowisko w Izbie Karnej;

3) 1 stanowisko w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;

4) 2 stanowiska w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.