Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 13 czerwca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 565 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach wojskowych:

  • stanowisko sędziego wojskowego sądu garnizonowego w Wojskowym Sądzie Garnizonowym w Gdyni;
  • stanowisko sędziego wojskowego sądu garnizonowego w Wojskowym Sądzie Garnizonowym we Wrocławiu.