Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 31 marca 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 325 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach;

• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Krakowie;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Toruniu;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.