Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 1 lutego 2023 r. w Monitorze Polskim z 2023 r., poz. 142 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łomży;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.