Uprzejmie informujemy, że 5 stycznia 2023 r. (czwartek) jest dniem wolnym od pracy dla Biura Krajowej Rady Sądownictwa.

Zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego KRS dzień ten będzie odpracowany 14 stycznia 2023 r.