Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 4 października 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 945  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Opolu;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kole;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Legionowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Myszkowie.