Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 30 sierpnia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 846  ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Białymstoku;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Słupsku;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Koszalinie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wałczu.