Biuro Rady informuje, że w dniu 15 czerwca 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 606 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich.


Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:


• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Lublinie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Białogardzie.