W 2022 r. – do dnia 23 maja – w Monitorze Polskim zostało ogłoszonych
29 obwieszczeń o wolnych stanowiskach sędziowskich.

W wyżej wymienionych obwieszczeniach zostało ogłoszonych łącznie
144 postępowania nominacyjne.