Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 20 maja 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 492 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

• stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Radomiu;

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Sosnowcu;

• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mielcu;

• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oleśnie.