STANOWISKO KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA z dnia 1 marca 2022 r. w przedmiocie wyrażenia sprzeciwu wobec agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy

Krajowa Rada Sądownictwa – konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej, kierując się najwyższymi wartościami demokratycznego państwa prawnego, wyraża stanowczy sprzeciw wobec brutalnej, podjętej z pogwałceniem prawa międzynarodowego i praw człowieka, agresji militarnej Federacji Rosyjskiej na niepodległą Ukrainę oraz w pełni wspiera i solidaryzuje się z heroicznie walczącym o swoją wolność i suwerenność Narodem Ukrainy.
Krajowa Rada Sądownictwa apeluje do sędziów o wsparcie akcji humanitarnych mających na celu udzielenie pomocy uchodźcom uciekającym z obszarów objętych działaniami wojennymi.


Sędzia Paweł Styrna
Przewodniczący
Krajowej Rady Sądownictwa