Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 31 stycznia 2022 r. w Monitorze Polskim z 2022 r., poz. 115 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

  • stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Krakowie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Mikołowie;
  • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Wadowicach.