W związku z obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 2 grudnia 2021 r. (M.P. 2021 r. poz. 1127) rozpoczęła się procedura zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa wybieranych spośród sędziów. Procedura wyboru sędziów do Rady odbywa się w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 maja 2011r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 269) i pozostaje w zgodzie z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyboru sędziów-członków KRS dokonuje Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, a obowiązujące przepisy wymagają od kandydatów uzyskania podpisów poparcia co najmniej 25 sędziów w służbie czynnej lub co najmniej 2000 obywateli.

Z informacji, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej wynika wprost, że kandydaci do Krajowej Rady Sądownictwa lub też sędziowie ich wspierający są zastraszani przez innych sędziów, grożących im między innymi ostracyzmem środowiskowym, rozliczeniem w przyszłości, czy też dyscyplinarnym usunięciem ze służby. Atmosfera zagrożenia i zastraszenia powoduje, że sędziowie zainteresowani wzięciem udziału w wyborach, bądź ci, których wolą jest udzielenie poparcia kandydatom, bojąc się napiętnowania, nie chcą wziąć w nich udziału lub takiego poparcia nie udzielają. Stworzona atmosfera zagrożenia godzi wprost w niezawisłość takiego sędziego, a wszelkie naciski na sędziego zarówno pochodzące z zewnątrz, jak też z samego środowiska sędziowskiego, są niedopuszczalne
i sprzeczne z obowiązującym prawem.

Bojkot wyborów do Krajowej Rady Sądownictwa godzi wprost w interes wymiaru sprawiedliwości, co może spowodować paraliż sądownictwa w Polsce, a tym samym może uderzyć w interesy obywateli oraz ich konstytucyjne prawo do rozpoznania spraw sądowych bez zbędnej zwłoki.