ZESTAWIENIE LICZBOWE KANDYDATÓW NA SĘDZIÓW I ASESORÓW WSA PRZEKAZANYCH DO KANCELARII PREZYDENTA RP

2018 r. – 88
2019 r. – 340
2020 r. – 409
2021 r. – 789 (do 25 listopada br.)
RAZEM: 1574

ZESTAWIENIE LICZBOWE EGZAMINOWANYCH APLIKANTÓW APLIKACJI SĘDZIOWSKIEJ I PROKURATORSKIEJ– KANDYDATÓW NA ASESORÓW W SĄDACH POWSZECHNYCH PRZEKAZANYCH DO KANCELARII PREZYDENTA RP

2018 r. – 86
2019 r. – 61
2020 r. – 80
2021 r. – 241 (do 18 listopada br.)
RAZEM: 468

ŁĄCZNIE – W POSTĘPOWANIACH NOMINACYJNYCH – W CZASIE KADENCJI KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICTWA OD MARCA 2018 R. – ZOSTAŁO PRZEDSTAWIONYCH PREZYDENTOWI RP 2032 WNIOSKÓW O POWOŁANIE DO PEŁNIENIA URZĘDU NA STANOWISKU SĘDZIEGO ORAZ ASESORA SĄDOWEGO

ZESTAWIENIE LICZBOWE UCHYLONYCH UCHWAŁ PRZEZ SĄD NAJWYŻSZY ORAZ NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

2018 r. – 2
2019 r. – 13
2020 r. – 21
2021 r. – 23 (do 29 listopada br.)
RAZEM: 58