Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 22 listopada 2021 r. w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 1065 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

Wolne stanowiska sędziowskie zostały ogłoszone w niżej wymienionych sądach powszechnych:

 • stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym
  dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald
  i Jeżyce w Poznaniu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kaliszu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Malborku;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Piasecznie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Żywcu.