Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 2 sierpnia 2021 r. w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 710 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich:

 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Woli w Warszawie;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Elblągu;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Legnicy;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym
  w Przysusze;
 • stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym
  w Ząbkowicach Śląskich.