Krajowa Rada Sądownictwa informuje, że w dniu 12 lipca 2021 r. w Monitorze Polskim z 2021 r., poz. 621 ukazało się Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości o wolnych stanowiskach sędziowskich :

• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Gdańsku;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Katowicach;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Łodzi;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Nowym Mieście Lubawskim;
• stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Oleśnicy.