Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 12 - 15 października 2021 r. - będą rozpatrywane cofnięcia następujących kandydatów

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że podczas posiedzenia Rady w dniach 12 - 15 października 2021 r. - będą rozpatrywane sprawy o ponowne rozpatrzenie wniosków

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 12 - 15 października  2021 r. będą rozpatrywane postępowania w przedmiocie stanu spoczynku następujących sędziów