Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 23 - 26 lipca 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności - aktualizacja:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 23 - 26 lipca 2024 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów - aktualizacja:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 23 - 26 lipca 2024 r. będą rozpatrywane następujące zgłoszenia kandydatów:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 23 - 26 lipca 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie odwołania od zmiany podziału czynności:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach 23 - 26 lipca 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie przeniesienia sędziego w stan spoczynku:

Krajowa Rada Sądownictwa uprzejmie informuje, że w dniach  23 – 26 lipca 2024 r. będą rozpatrywane sprawy w przedmiocie cofnięcia wniosków następujących kandydatów