Scientific Committee

Chief: prof. Joanna Gondek

Members: prof. Andrzej BAŁANDYNOWICZ, dr hab. Elżbieta CZARNY-DROŻDŻEJKO, prof. Paweł CZUBIK,  dr hab. Tomasz DEMENDECKI, prof. Dariusz DUDEK, prof. Ewa GUZIK-MAKARUK, prof. Jolanta JABŁOŃSKA-BONCA, dr hab. Wojciech KONASZCZUK, dr hab. Jarosław KOSTRUBIEC, dr hab. Artur KOTOWSKI, prof. Anna ŁABNO, Grzegorz OCIECZEK PhD, prof. Emil PŁYWACZEWSKI, prof. Wojciech RADECKI, dr hab. Joanna RADWANOWICZ-WANCZEWSKA, dr hab. Maciej RUDNICKI, prof. Mirosław SADOWSKI, dr hab. Iwona SIEROCKA, dr hab. Paweł SKRZYDLEWSKI, dr hab. Tomasz SZANCIŁO, dr hab. Grzegorz TYLEC, Andrzej WAŻNY PhD, dr hab. Krzysztof WROCZYŃSKI, dr hab. Kamil ZARADKIEWICZ.

 Foreign members:

prof. Ivan BILIARSKY (Bulgaria), prof. Robert BRTKO (Slovakia), prof. Liqun CAO (Canada), prof. Ena KAZIĆ-ÇAKAR (Bosnia and Herzegovina), prof. Justin MCDEVITT (USA), prof. Roberto RUSSO (Italy), prof. Kurt SCHMOLLER (Austria), prof. Abel SOUTO MIGUEL (Spain), prof. Konstantin TANEV (Bulgaria), prof. Paola TODINI (Italy), prof. Luigi ZINGORE (Spain/Italy).

Editorial board

Chief: Dariusz DRAJEWICZ PhD
Members: Marek JASKULSKI, Maciej NAWACKI PhD, Dagmara PAWEŁCZYK-WOICKA

Editorial Team

Editor-in-chief: Wojciech KOTOWSKI
Deputy editor-in-chief: Jędrzej KONDEK PhD
Secretary: Wojciech POTOCKI PhD