Data wydarzenia: 26-03-21

w przedmiocie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 11 marca 2021 r. (znak: SPS-WP.020.69.5.2021), nie zgłasza do niego uwag.