Data wydarzenia: 19-11-20

w przedmiocie komisyjnego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z komisyjnym projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy spójności terminologicznej systemu prawnego, przekazanego przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 27 października 2020 r. (znak: SPS-WP-020-137(7)/20), opiniuje go pozytywnie.