Transmisja tylko w dniach posiedzeń plenarnych Krajowej Rady Sądownictwa

Online ttransmission - only on the dates of plenary sessions of the National Council of the Judiciary oif Poland