Komisja do spraw wizytacji i lustracji

1.

Sędzia Jarosław Dudzicz – Przewodniczący

2. 

Sędzia Grzegorz Furmankiewicz

3. 

Sędzia Marek Jaskulski

4. 

Sędzia Jędrzej Kondek

5. 

Sędzia Maciej Mitera

6. 

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka

7. 

Sędzia Ewa Łąpińska

8.

Sędzia Zbigniew Łupina

9.

Sędzia Rafał Puchalski

10.

Sędzia Paweł Styrna

11.

Sędzia Katarzyna Chmura