e-nominacje

 

 

OBWE o projekcie zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa

więcej >

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 30 stycznia 2017 r. dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (UD73)

więcej >

Opinia Rady Wykonawczej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ)
z 30 stycznia 2017 r. na temat projektów ustaw przedstawionych przez rząd polski

więcej >

Uchwały Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów
z 30 stycznia 2017 r.

więcej >

Uchwały Zebranie Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych
z 30 stycznia 2017 r.

więcej >

Deklaracja Stowarzyszenia Sędziów Europejskich na rzecz Demokracji i Wolności („MEDEL”) z dnia 1 marca 2017 r. w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

więcej >

Uchwała Rady Sądownictwa Republiki Słowackiej w przedmiocie stanowiska rady w odniesieniu do sytuacji sądownictwa polskiego z dnia 27 lutego 2017

więcej >

Opinia Rady Konsultacyjnej Sędziów Europejskich na temat projektu zmian ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (wersja w języku angielskimi polskim)

więcej >

Wykaz sądów w stosunku do których na posiedzeniu w dniach 9-12 maja 2017 roku odroczyła podjęcie uchwał w przedmiocie wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego/asesora sądowego

więcej >

Wykaz osób, w stosunku do których KRS na posiedzeniu w dniach 23-26 maja 2017 r. podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego

więcej >

Wykaz osób, w stosunku do których KRS na posiedzeniu w dniach 6-9 czerwca 2017 r. podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego

więcej >

Aktualności

zobacz wszystkie >

Kalendarium

zobacz wszystkie >

print