e-nominacje

 

ANKIETA DOTYCZĄCA NIEZAWISŁOŚCI SĘDZIOWSKIEJ

 

Krajowa Rada Sądownictwa jako członek Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ), bierze udział w działaniach zespołu zajmującego się problematyką niezależności sądownictwa. W ramach tych prac przygotowana została ankieta dotycząca niezawisłości sędziowskiej, której adresatem są sędziowie; jej wypełnienie zajmuje od 5 do 10 minut. Ankieta jest anonimowa i dostępna w języku polskim pod następującym adresem internetowym: https://www.encj.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=187.

Odpowiedzi zbieramy do 23 grudnia br.

Opinia Krajowej Rady Sądownictwa z 30 stycznia 2017 r. dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (UD73)

więcej >

Opinia Rady Wykonawczej Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ)
z 30 stycznia 2017 r. na temat projektów ustaw przedstawionych przez rząd polski

więcej >

Uchwały Zebrania Przedstawicieli Zgromadzeń Ogólnych Sędziów Okręgów
z 30 stycznia 2017 r.

więcej >

Uchwały Zebranie Przedstawicieli Zebrań Sędziów Sądów Apelacyjnych
z 30 stycznia 2017 r.

więcej >

Wykaz osób, w stosunku do których KRS na posiedzeniu w dniach 7-10 lutego 2017 r. podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego

więcej >

Wykaz osób, w stosunku do których KRS na posiedzeniu w dniach 10-13 stycznia 2017 r. podjęła uchwały zawierające wnioski o ich powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego i asesora sądowego

więcej >

Aktualności

zobacz wszystkie >

Kalendarium

zobacz wszystkie >

print