Komisja do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów sądowych

1.

 Stanisław ZDUN – Przewodniczący

2.

 Grzegorz FURMANKIEWICZ

3. 

 Bartosz KOWNACKI

4. 

 Zbigniew ŁUPINA

5. 

 Arkadiusz MULARCZYK

6. 

 Bogdan ZDROJEWSKI