Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, przekazanym w dniu 29 maja 2020 r. do zaopiniowania przy piśmie Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej (znak: BPS.DKS.KU.0401.17.2020), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt