Data wydarzenia: 10-07-20

w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy – o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 19 maja 2020 r. (znak: nr DIRS-III.4392.9.2019), nie zgłasza uwag do jego treści.

projekt