Data wydarzenia: 16-04-21

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości

w sprawie wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską

 

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości opłaty za udział w konkursie na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości z 24 marca  2021 r. (znak: DLUS-I.469.2.2021), nie zgłasza uwag do jego treści.