Data wydarzenia: 12-03-21

w przedmiocie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, przekazanym w dniu 22 lutego 2021 r. do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu (znak: SPS-WP.020.48.5.2021), nie zauważa potrzeby zgłoszenia uwag do projektu.

Rada wskazuje, że zaproponowane rozwiązanie legislacyjne objęte jest zakresem przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym, która została uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 lutego 2021 r.

projekt