Data wydarzenia: 12-03-21

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustaw regulujących przygotowanie i realizację kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z 11 lutego 2021 r. (znak: SPS-WP.020.39.4.2021), opiniuje go bez uwag.

projekt