Data wydarzenia: 11-12-20

w przedmiocie projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości zmieniających rozporządzenia w sprawie: przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych; ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sadów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektami rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości zmieniającymi rozporządzenia w sprawie:

  1. przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych;
  2. ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sadów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw;

przekazanymi przy piśmie Ministra Sprawiedliwości z 19 listopada 2020 r. (znak: DLUS-I.4601.4.2020), pozytywnie opiniuje oba projekty.

projekt 1

projekt 2