Data wydarzenia: 19-11-20

w przedmiocie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
(druk sejmowy nr 719)

            Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z treścią rządowego projektu ustawy o  zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedstawionego do zaopiniowania przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 3 listopada 2020 r. (znak SPS-WP-020-146(4)/20), nie zgłasza uwag do projektu.

projekt