Data wydarzenia: 10-09-20

w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (A 412)

Krajowa Rada Sądownictwa, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu, przedstawionym przy piśmie Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości (znak: DLPK-I.401.3.2020) nie zgłasza do niego uwag.

projekt